sobota, 10 marca 2018

Emotki, kotki i kropki.

Kiedyś mieliśmy hieroglify i piktogramy. Te fikuśne obrazki przekazywały nasze myśli, pragnienia i obawy. Zapisywaliśmy nimi całe historie, opowiadały o życiu, wierze i  otaczającym nas świecie. Dziś wracamy do korzeni, Iks de, dwukropek i pe, już nie potrzeba całych słów, aby opisać nasze uczucia, Obrazy i znaki stały się językiem internetu. We used to have hieroglyphs and pictographs. These fancy pictures conveyed our thoughts, desires and fears.  They tell stories of our lives, faiths and the world around us. Today we are back on the track. eks d, colon and p. We don't need words anymore to describe our feelings. The picture has become the language of the Internet. 

Zobacz również

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...