czwartek, 27 grudnia 2018

ROZTERKI BLOGERA

Za każdym razem, gdy siadam do pisania, muszę schować literacką niepewność do kieszeni. Pisanie jest dla mnie naprawdę trudne. Może właśnie dlatego piszę? Mówi się, że należy stawiać czoła własnym słabościom. A przecież o wiele prościej byłoby się przed nimi schować. Najlepiej pod grubym kocem. Ja bym tak robił, ale mam silną klaustrofobię i nieopisany lęk przed brakiem powietrza. Powszechnie wiadomo, że nikt nie jest bezpieczny, gdy spod koca nadal wystaje głowa, lub co gorsza noga, za którą może złapać potwór i siłą wciągnąć nas pod łóżko. Every time I want to write a new post I have to fight with my literary uncertainty. Writing can be really difficult for me. Maybe that's why I attempt to write? It is said that one should face his own weaknesses. Although it would be much easier to hide form them under a thick blanked. I would If it wasn't for my strong claustrophobia and an indescribable fear of lack of air. It is a common knowledge that no one is safe under blanked when the head sticks out or even worse when your leg is out and can be easily grabbed by the monster from under your bed.  

czwartek, 13 grudnia 2018

LOOK OF THE DAY - SWEATER FROM RESERVED

Jestem domatorem z krwi i kości. Bardzo lubię siedzieć sam w domu, zwłaszcza w jesienne i zimowe dni, kiedy na dworze robi się już naprawdę nieciekawie. Tu czuję się najlepiej. Mogę w spokoju  delektować się kawą, książką. Mam czas na bloga, YouTube i inne małe przyjemność.  Liczy się tylko to, żeby było mi ciepło. To jedyne kryterium idealnego dnia w domu. I am a homelover. I really enjoy sitting at home alone especially in autumn and winter days when the weather is really bad outside. I adore it. I can enjoy coffee, a book. I have time for the blog, YouTube and everything else that pleases me. All that matters is that I feel warm. This is the only criterion for the perfect day at home. 

 SWEATER - RESERVED / TROUSERS - H&M 

niedziela, 9 grudnia 2018

NAJLEPSZY PREZENT

Mikołajki już za nami. Ci którzy byli grzeczni zapewne znaleźli w butach masę prezentów, a Ci, którzy nic nie znaleźli, po prostu mieszkają sami. Ja w prezencie zafundowałem sobie dodatkowe zajęcia z tańca towarzyskiego. Raz w tygodniu to dla mnie stanowczo za mało, a ćwiczenia z YouTube nie dają tyle frajdy co sala taneczna i nauczyciel z krwi i kości. Przez te kilka godzin w tygodniu odkładam problemy na półkę. Głowa odpoczywa od codziennych spraw, a jedyne na czym musi się skupić, to prawidłowa sekwencja kroków. Już nie mogę się doczekać co dostanę od sobie na gwiazdkę. A Wy? Co znaleźliście w swoich butach? St. Nicholas Day is behind us. Those who were well-behaved probably found in their shoes a lot of presents and those who found nothing simply live alone. I gave myself additional dancing classes. Once a week was definitely not enough for me and practicing with YouTube is not such fun as real classes. During these few hours a week I have a break form all of my problems. The head can rest from everyday matters and all I need to focus on is the correct sequence of steps. I can not wait to treat myself for  Christmas with another gift. And what did you find in your shoes? 
niedziela, 2 grudnia 2018

PALMIARNIA POZNAŃSKA

Przyszedł grudzień! Temperatura niebezpiecznie spada i to tak nisko, że mam już w nosie czy wyglądam modnie. Dbam jedynie o komfort termiczny ciała. Podziwiam wszystkich tych, którzy dzielnie opierają się zapięciu płaszcza, żeby ten nadal wyglądał elegancko. Wiadomo, że zapięty prezentuje się nudno i nijako. Kostki też bym chętnie odsłonił, bo nawet mam zgrabne, ale jednak zbyt dużo ciepła ucieka przez nogi. Czasem mam ochotę zapytać tych gołokostkowych, czy słyszeli już o wynalezieniu długich skarpet? Ja mam ich wiele, chętnie rozdam. Jest jedno takie miejsce, gdzie można mnie spotkać prawie każdej zimy. Czy mam je zabrać ze sobą?It's December, already! The temperature is dangerously falling down to the point that I seem not to care about looking fashionable anymore. I care only for the thermal comfort of my body. I admire all those who bravery refuse to button up the coat in order to look elegant. It's common knowledge that the buttoned up coat looks really boring. I would also love to expose my ankles but as much as I'm proud of them I also know that too much heat escapes through my legs. Sometimes I would like to ask these people with bare ankles if they've ever heard about the existence of the long socks. As I have so many of them I can share. There is one place where you can meet me almost every winter. Should I take them with me?

środa, 28 listopada 2018

JAK ŻYĆ TU I TERAZ?

Żyć tu i teraz! Nowa mantra, która zdaje się atakować z każdej strony. Co rusz słyszę, że to właśnie tak należy żyć. Jednocześnie większość z nas spędza stosunkowo mało czasu w teraźniejszości. Żyjemy głównie wspomnieniami. Opowiadamy gdzie byliśmy, co widzieliśmy, kogo spotkaliśmy. Nieustannie planujemy, wyobrażamy sobie co będziemy robić za rok, dwa lata lub dziesięć. Ja sam żyję na autopilocie. Wykonuję codzienne czynności bez większego zastanowienia. Kroję chleb, wstawiam kawę a myślami jestem gdzieś indziej. Chciałbym, by mi padła bateria lub żeby ktoś życzliwy wyciągnął wtyczkę z moich trójwymiarowych okularów. Live here and now! A new mantra that attacks me from everywhere. Every now and then I hear that this is how we should live. At the same time most of us spend relatively little time in the present. We live on memories. Share with each other where we've been, what we've seen and who we've met. We are constantly planning our future. Imagine what we will do in a year, two years or ten years. I seem to live on autopilot now. I perform my daily activities without much thought. I cut the bread, prepare coffee but my mind is somewhere else. I wish my battery went dead or somebody friendly would pull the plug out of my three-dimensional glasses. 

  Shirt - H&M / Trousers - H&M

środa, 21 listopada 2018

O CZARNYM PIĄTKU SŁÓW KILKA.

NEW Czarny piątek coraz bliżej! Mam wrażenie, że dobór kolorystyczny nie jest tu przypadkiem. Bo czerń to żałoba. Idealny dzień, na chwilę zadumy i refleksji nad rzeczami niechcianymi.  Uczczę minutą ciszy wszystkie te ubrania, które z półki „na co dzień” spadły na półkę „po domu”. Jest tam już naprawdę tłoczno. Nie wiem skąd w nas taka potrzeba chomikowania. Mówię w nas, bo wierzę w skrytości mojego małego serduszka, że takich osób, jak ja, jest więcej. Black Friday is getting closer! Color selection is not accidental here because black is often associated with mourning. It will be the perfect day to reflect on unwanted things. I'll commemorate  all those clothes that have fallen from the shelf "outdoor" onto the shelf "indoor" with a minute of silence. It's already crowded there. I don't know where does it come from that we like to accumulate thinks. I say we as deep in my heart, I believe that there are plenty of people just like me.   

czwartek, 15 listopada 2018

ILE CZASU MI JESZCZE ZOSTAŁO?

NEW Linia życie przeciętnego, zdrowego człowieka wydaje się nader długa. Dziesiątki lat na ziemskim padole powinny wystarczyć, aby przeżyć to, co warto przeżyć i doświadczyć  tego, co warto doświadczyć. Mamy blisko 30 tysięcy dni, aby poznać wielu wartościowych ludzi, zobaczyć siedem nowych cudów świata i wpaść w sidła miłości. The life line of the average, healthy  person seems to be very long. Dozens of years on this planet should be enough to experience what is worth to be experienced. We have nearly 30.000 days to meet valuable people, see the new seven wonders of the world and to fall in love.  

poniedziałek, 5 listopada 2018

NA NOWO! OD NOWA ! NA NOWYM!

NEW Każda przeprowadzka jest dla mnie jak obóz treningowy. Przy ostatniej schudłem dwa kilo. Okazuje się, że codzienne dźwiganie mebli, ubrań i bibelotów może mieć zbawienny wpływ na moją kondycję. O ile krzyż trochę narzeka, to korzyści zdają się zagłuszać ból mięśni i stawów. Wszystko na nowym jest lepsze. No i nie trzeba czekać z "kolejnym etapem" do sylwestra. Ja swój zaczynam już dziś. Each relocation is for me like a training camp. Last time I lost two kilos. It turns out that daily lifting of furniture, clothes and trinkets can have a salutary effect on my condition. While I can complain about the back a little, the benefits seem to drown out the muscle and joint paint. Everything about the new flat is better. And you don't have to wait with the "new chapter" till New Year's Eve. I'm starting today. 

niedziela, 7 października 2018

ZACZYNAM SERIĘ NA YOUTUBE

NEW Wrzesień nie był łaskawym miesiącem dla bloga. Brzmi to o wile zgrabniej, niż tekst, że nie umiem efektywnie gospodarować wolnym czasem. Tak się złożyło, że całą swoją energię inwestowałem gdzie indziej, w zupełnie nowy projekt. Pracuję nad autorską serią kryminalną na YouTube, o jakże szumnym tytule: #Zbrodnie. W te coraz krótsze dni, przygotowuję filmy, w których opowiadam o morderstwach sprzed lat. No dobra, jest to dopiero jeden film, ale jako że problemy ze sprzętem zmusiły mnie do kilkukrotnych nagrań, mogę sobie już swobodnie przypisać kilka produkcji.  Szło mi jak krew z nosa, ale spokojnie, za chwilę popłynę jak strumień z tętnicy. Zapraszam na mój kanał. Kliknij w zdjęcie.September was not a merciful month for my blog. It sounds much better than the text that I'm unable to manage my free time efficiently. I invested all my energy elsewhere in a completely new project. I'm working on my own criminal series on YouTube with a very buzzing title #Zbrodnie/Crimes. During this shrinking days I prepare movies in which I'm talking about murders from the past. Well, at the moment there's just one movie but as problems with my hardware emerged I had to record it several times. That's why I can easily say that I've already made several productions. It was like pushing molasses up a sandy hill, next time I'll have more power. Fell free to visit my channel. Click on the picture.

czwartek, 6 września 2018

MIŁOŚĆ I UTRZYMANKI

NEW Z uczuciami jest jak z pieniędzmi, źle ulokowane tracą na wartości. W ten sposób, codziennie ubożeją setki tysięcy ludzi. Inwestują w uczucia, które nie będą nigdy odwzajemnione. Co jak co, ale najbardziej to mi szkoda emocjonalnych bankrutów. Tych, którzy stracili nadzieję i wiarę w miłość. Ci wypaleni żebracy wypatrują uwagi przechodniów. Wyciągają ręce do pierwszej lepszej osoby, która wykaże choć cień zainteresowania. Proszą co łaska i dostają co łaska, tylko tyle, ile ktoś jest skłonny im podarować. Dobrze ulokowane uczucia procentują, przynoszą zysk współmierny do wkładu własnego. W myśl zasady fifty-fifty, każda ze stron jest zobowiązana płacić po równo. Szkoda czasu na utrzymanki i ryzykowne inwestycje.With feelings is like with money, wrongly invested lose its value. In this way hundreds of thousands of people grow poor every day. They invest in emotions that will never be reciprocated. I feel really sorry for those emotional bankrupts. Those who have lost hope and faith in love. This beggars look for attention of passers-by. They reach out their hands to the first person that is attracted. Asking for alms they receive only as much as one is willing to give. Well invested feelings pay off. In the name of the fifty-fifty rule, each side is required to pay equally. There is no use in wasting time on gigolos and risky investments. 

poniedziałek, 3 września 2018

ZBRODNIA NIEDOSKONAŁA

NEW Nie jest tajemnicą, że zbrodnia od zawsze mnie fascynowała. Uwielbiam zatapiać się w emocjonujących opisach morderstw sprzed lat. Nie znaczy to, że jestem psychopatą, który na podstawie przeczytanych historii, konstruuje w domowym zaciszu plan zbrodni doskonałej. Jestem wręcz śmiertelnie przerażony tym, co spotyka te często Bogu ducha winne ofiary. Ale ja w tych momentach jestem bezpieczny, pod grubym kocem, z ciepłą kawą i pewnością, że zamknąłem dom na cztery spusty. It's no secret that the crime has always fascinated me. I love to sink into exciting descriptions of murders from the past. This does not mean that I am a psychopath who constructs a perfect plan of the crime basing on the stories he has read at home. I am sometimes scared to death by what happens to this poor victims. But at those moments I am safe under a thigh blanked, with hot coffee and sure that my house is locked. 

sobota, 25 sierpnia 2018

H&M TOTAL LOOK

NEW Lato nieśmiało dobiega końca. Dzień robi się coraz krótszy, wieczory chłodniejsze, a my musimy przestawić tryb narzekania ze "zbyt gorąco" na "za zimno". Gdybyśmy mieli tylko takie zmartwienia, to świat byłby doskonały. Summer is coming to an end. The day is getting shorter, evening are a bit cooler and we have to change the mood of complaining from "too hot" to "too cold". If we had only such worries, the world would be perfect.
T-Shirt - H&M/ Trosers - H&M / Socks - H&M 

piątek, 17 sierpnia 2018

ŻYCIE PO ROZSTANIU

NEW Rozstania bywają naprawdę bolesne. Jestem przekonany, że gdyby nie ten wypadek, to byśmy byli ze sobą jeszcze bardzo długo. Co najmniej kilak lat. Dręczy mnie myśl, że to wszystko moja wina. Był jedyny w swoim rodzaju. Inny niż wszyscy, a ja to schrzaniłem. Dziś przychodzi mi jedynie pogodzić się ze stratą i poszukać nowego… komputera.A breakup can be really painful. I'm pretty sure that if it wasn't for this accident we would be together for a long time. At least for a few more years. And I know that it's all my fault. He was one of a kind. Different than anybody and I screwed it up.. Today I have to come to terms with the loss and I should start looking for a new...... computer .sobota, 11 sierpnia 2018

SZUKAM KAMIZELKI KULOODPORNEJ

NEW Sam już nie wiem kiedy stałem się żywą tarczą, przyjmującą ciskane zewsząd pociski krytyki. Kiedyś wydawałem się być kuloodporny lub, jak kto woli, ślepy na to, że do mnie strzelają. Dziś te kule wtapiają się głęboko w ciało i tkwią tak w trzewiach przez lata, przypominając mi boleśnie o fakcie bycia postrzelonym. Sam dysponuję jedynie ślepymi nabojami, więc nie mogę się obronić. Upadam na ziemię i leżę w kałuży własnych uprzedzeń. Nastaje błoga cisza, opada kurz, a w głowie tańczy mi tylko jedna myśl... jedynie zakutych łbów żadna kula się nie ima. 
I don't know when I have became a living shield that takes every bullet of criticism. I used to be bulletproof or if you prefer blind of the fact that I was shot. Today these bullets dive deep into my flesh and stuck there for years as a painful reminder of being shot. I seem to have only blind bullets so I can not defend myself. I fall to the ground and lie in the pool of my prejudice. There is a blissful silence, the dust falls and I have one thought in my mind that only boneheads can resist bullets. 

środa, 8 sierpnia 2018

A ja żem jej powiedziała - Katarzyna Nosowska

NEW A ja żem jej powiedział, Kaśka Ty to fajną książkę napisałaś. Kasia Nosowska, bo do artystów nie mówi się przecież per pan, pani, nie będąc w ich obecności, popełniła naprawdę genialną książkę. Przynajmniej dla mnie. Codziennie wożę sobie tę pocieszycielkę tramwajem, gdzie po raz enty, dzielnie pomaga mi zabijać nudę, w drodze do pracy. A ta droga jest naprawdę nudna. And then I told her, Kaśka your book is really funny! Kasia Nosowska, as you shall call the artist Miss Nosowska only in her presence in order to show respect, wrote an awesome book. At least for me. I read it everyday on a tram on my way to work. It's the perfect remedy for boredom. And you should know that my way to work is really boring.  

sobota, 4 sierpnia 2018

Jak nie czyścić komputera.

NEW Na pomysł wyczyszczenia komputera wpadłem bardzo spontanicznie Nie chodziło bynajmniej o jakieś czystki programowe lub systemowe, bo w te klocki jestem raczej noga. Postanowiłem zadbać o estetykę klawiatury. No przecież nie po to kupiłem białego laptopa, żeby ten teraz bezczelnie czerniał mi pod palcami. I came up with the idea of cleaning my computer very spontaneously. Of course I didn't want to clear the system as I'm obviously the worst at this. I decided to take care of the aesthetic of the keyboard. After all, I didn't buy a white computer in order to look as it gets black and dirty under my fingers. 

sobota, 28 lipca 2018

Ten przeklęty algorytm Instagrama.

NEW Aktywni użytkownicy Instagrama tworzą bardzo specyficzne środowisko. Nie tylko dokumentują każdą chwilę swojego żywota, ale i chętnie pozwalają decydować o nim swoim obserwatorom. A Ci, poproszeni o wypełnienie niezliczonych ankiet, dzielnie im podpowiadają jakie kupić buty, jak się czesać, który film obejrzeć i w jakich tonacjach kolorystycznych należy publikować zdjęcia.Active users of Instagram create a very specific environment. They not only document their lives but also allow their followers to make vital decisions for them. They ask to fill in innumerable surveys and let us decide which shoes they should buy, how should they do their hair, which movie is worth seeing and what theme would be the best for their account.

sobota, 21 lipca 2018

A tak z zupełnie innej beczki.

NEW Czekam na odmianę losu. Poważnie. Bo skoro karma wraca, to kiedyś mój licznik złych uczynków musi się wyzerować, a wtedy zacznę przyciągać pozytywne sytuacje. W szarym kłębku codzienności wyglądam początku ciągu pozytywnych zdarzeń. Wciąż bardzo nieśmiało. I'm waiting for a change of fate. Seriously. If karma comes back I should pretty soon start to attract positive situations, once the number of my bad deeds expires. In the grey bundle of everyday life. I seek the beginning of the series of positive events.  Still very shy.

wtorek, 17 lipca 2018

Jak to kiedyś było z tymi okładkami?

NEW Dziś przepis na okładkę jest dość prosty i ściśle określony.  W każdym razie nieskomplikowany. Potrzebujemy jedynie popularnej gwiazdy lub bardzo urodziwej modelki, wyszukanej pozy i ciekawego tła. Kiedyś stworzenie okładki nie było takie proste, chociaż może pod względem organizacyjnym trochę jednak było, bo któż wtedy słyszał o fotografie, stylistce, makijażystce, oświetleniowcu i specjaliście od Photoshopa?Today the recipe for the cover of a magazine is quite simple and well-defined. Not complicated I would say. All we need is a poplar star or a beautiful model, a sophisticated pose and an interesting background. In the past the task was not that simple. Perhaps from the technical point of view it kinda was as nobody heard back then about a photographer, stylist, make up artist, lighting specialist and the Photoshop. 

piątek, 13 lipca 2018

BOMBER JACKET FROM ZARA

Wyprzedaż to idealny moment, aby zaopatrzyć się w rzeczy, na które nigdy bym się nie zdecydował po cenie regularnej. Wydaje mi się, że wyśrubowane ceny niektórych ubrań, nijak się mają do jakości ich wykonania. Kurtka ze zdjęcia kosztowała finalnie 49,99 PLN. Można ją zestawić praktycznie z każdą, jednokolorową koszulką, co sprawia, że stała się ona moim ulubieńcem zeszłorocznych wyprzedaży. Sale is the perfect time to buy thinks that I wouldn't normally purchase at a regular price. The think is that very often the initial prices are way to high taking into consideration the quality of some clothes. The final price of the jacket from the picture was 49,99PLN (12 Euro), It can be matched with any one-colored T-shirt which makes it my favorite purchase of the last year's sales. 

 Jacket- ZARA / T-Shirt - Crop / Trosers - H&M / Shoes - Crop / Watch - New Yorker

wtorek, 10 lipca 2018

Dziś już każdy ma podarte jeansy.

Pamiętam czasy, kiedy podarte spodnie były oznaką ubóstwa. Mamy namiętne łatały każdą dziurę. Ochoczo reperowały wszelkie oznaki znoszenia, bo przecież żadna nie chciała, aby jej dziecko uchodziło za obdartusa. Dziś jest na odwrót. Przecieramy kolana, wycinamy dziury i dumnie obnosimy się z naszymi oryginalnymi spodniami... a nasze mamy? No cóż, część rozkłada ręce, a część pomaga w dokonywaniu dzieła zniszczenia, tak na wszelki wypadek, aby dziecko nie pokaleczyło się w trakcie.   I remember times when torn trousers were a clear sign of poverty. Our moms have passionately patched every hole. They eagerly repaired all signs of damage as none of them wanted their child to go around like a rag-tag. Today it's the other way round. We rub the knees, cut holes and proudly wear our original trousers.. and our mom? Well some of them just gave up and some give a helping hand as they don't want their child to get hurt in the process.    

sobota, 7 lipca 2018

Czy wiesz już o tajnym planie zarządu komunikacji miejskiej?

Przyszło lato, a wraz z nim kolejny zestaw powodów do narzekań. Bo jest słońce, bo nie ma słońca, bo za ciepło, bo za zimno, bo pada, bo nie pada i jest sucho... Komunikacja miejska zdaje się wychodzić na przeciw naszym oczekiwaniom.    Summer has arrived together with another set of reasons to complain. Because it's sunny, because it cloudy, because it's too warm, because it's too cold, because it's raining, because it's not raining and it's dry... Public transport seems to meet our expectations. 

sobota, 16 czerwca 2018

A czy Twoje życie jest kolorowe?

Tak bardzo chcemy, aby nasze życie było kolorowe, Bo tylko takie jest warte uwagi. Nikogo nie interesuje szara rzeczywistość, zwykła codzienność, normalność. Liczy się efekt "wow". Dlatego nauczyliśmy się kłamać na rzecz dobrego wizerunku. Prozę życia zmieniamy w film akcji z fajerwerkami, tylko czy ktoś jeszcze da się na to nabrać?We all want to make our lives more colorful. Its seems that only such one is worth attention.  Nobody is interested in sad reality. Only the 'wow' effect counts. That is why we have learned to lie in favor of good image. We turn the prose of life into an action movie with fireworks. The question is how long can we fool everybody around?  

wtorek, 29 maja 2018

Schodami do celu.

Mówi się, że nasze myśli i pragnienia mogą kreować rzeczywistość. Oczywiście nie wystarczy po prostu usiąść na kanapie i poprosić los o milion dolarów.  Na wszystko trzeba zapracować. Konsekwentnie, krok po kroku, realizować swój cel. W życiu nie ma windy na szczyt, jedynie schody. Dobrze, że mam silne nogi.It is said that our thoughts and desires can shape reality. Of course there's no use in just sitting on the couch and waiting for a million dollars. You have to work for your dreams. Consistently, step by step, pursue your goal. There's no lift to the top in our life, only stairs. It's good that I have strong legs. 

piątek, 20 kwietnia 2018

Kiedy słucham duchów przeszłości.

Siedziałem wczoraj cały wieczór przed komputerem i słuchałem starych piosenek na youtube. To take surrealistyczne uczucie, kiedy wracam myślami do momentu, gdy usłyszałem je po raz pierwszy. Zamykam oczy i jestem 170km od Poznania, na Włocławskim osiedlu. Yesterday I was listening to old songs on youtube all evening. It' s always such a surreal feeling when I go back to the moment I heard them for the first time. I just close my eyes and I'm suddenly 170 km away from Poznań, in Włocławek my hometown. 

czwartek, 5 kwietnia 2018

Czy chcesz być szczęśliwy?

Szczęście to niewątpliwie stan psychicznego dobrobytu, bo ten materialny nie da nam nic, poza zagraconym mieszkaniem. Szczęście to Ty i Twoja postawa, indywidualna interpretacja rzeczywistości. Często wierzymy, że dopiero po osiągnięciu jakiegoś celu będziemy wreszcie zadowoleni z życia. To bujda, bo ta pogoń za króliczkiem nigdy się nie skończy. Im szybciej to zrozumiesz, tym prędzej zaczniesz odczuwać radość. Przeżywaj ją już dziś, nie wtedy, kiedy dostaniesz podwyżkę, kupisz mieszkanie, drogi telefon lub doczekasz się 100.000 followers-ów na Instagramie.  Ja się wciąż staram...bo nadal mam poczucie, że czegoś mi brak. Without doubt, happiness is a state of mental well-being, material one will give us nothing but clattered flat. Happiness is in you and your attitude. It's your individual interpretation of reality. We often believe that after achieving a goal, we will be finally satisfied with life. It's nonsense as you may forever chase the rabbit . The sooner you understand it, the sooner you will begin to fell joy. Experience it today, not when you'll get a raise, buy a flat or gain 100.000 followers on Instagram. I'm still trying... as I have a feeling that my life is missing something. 


sobota, 10 marca 2018

Emotki, kotki i kropki.

Kiedyś mieliśmy hieroglify i piktogramy. Te fikuśne obrazki przekazywały nasze myśli, pragnienia i obawy. Zapisywaliśmy nimi całe historie, opowiadały o życiu, wierze i  otaczającym nas świecie. Dziś wracamy do korzeni, Iks de, dwukropek i pe, już nie potrzeba całych słów, aby opisać nasze uczucia, Obrazy i znaki stały się językiem internetu. We used to have hieroglyphs and pictographs. These fancy pictures conveyed our thoughts, desires and fears.  They tell stories of our lives, faiths and the world around us. Today we are back on the track. eks d, colon and p. We don't need words anymore to describe our feelings. The picture has become the language of the Internet. 

niedziela, 25 lutego 2018

Pracuję nad kolejnym filmem... hurra!

Odkąd pamiętam zawsze chciałem tworzyć filmy. Składałem w głowie różne historie, pisałem dialogi i zawsze grałem główną rolę. Niestety nigdy nie miałem kamery, a telefon w tamtych czasach umożliwiał zarejestrowanie jedynie 30 sekund filmu i to w bardzo słabej jakości. Dziś mam narzędzia i środki, aby opowiedzieć każdą historię, ale jakoś tak chyba trochę mniej wyobraźni... no i odwagi. 
Since I remember I always wanted to make movies. I was creating various stories, writing dialogues and always played the leading role in my head. Unfortunately I did not have any camera and my phone at that time was able to record only 30 seconds of a bad quality movie. Today I have means and tools to tell any story but somehow a little less imagination and well....less courage. 

środa, 10 stycznia 2018

Mój (nie) idealny poranek.

Każdy poranek to dla mnie wyzwanie, bo jak tu się budzić z uśmiechem na ustach, gdy Twój zegar biologiczny mówi, że to jeszcze nie pora wstać, a dźwięk budzika nasuwa Ci na myśl same niecenzuralne słowa? Ten niefortunny splot wydarzeń staje się jeszcze bardziej żałosny w konfrontacji z idealnymi morning routines blogerów z całego świata. Moja poranna rutyna jest chyba trochę mniej perfekcyjna. 
Every morning is a challenge for me because how to get up when your biological clock says that it's certainly not your time to get up and the sound of an alarm clock forces you to say only uncensored worlds? This unfortunate combination of events becomes even more pathetic when confronted with all this perfect morning routines that can be found all over the internet. My morning routine is probably a little less perfect.

sobota, 6 stycznia 2018

Czy stać mnie jeszcze na marzenia?

Podobno "marzyć trzeba umieć" a prawdziwe marzenia to te, które my sami musimy zrealizować. Bo przecież każdy marzy o bogactwie, sławie, ale mało kto robi coś, aby to osiągnąć. Jest nam dobrze tak jak jest, a przynajmniej znośnie. No i zawsze może być gorzej, prawda? It is said that "you have to know how to dream" and real dreams are those that you have to work for. After all everybody dreams about wealth, fame and yet only few of us do something to achieve it. We get used to the current situation as long as it's bearable. It can always be worse, right? 

Zobacz również

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...