środa, 28 listopada 2018

JAK ŻYĆ TU I TERAZ?

Żyć tu i teraz! Nowa mantra, która zdaje się atakować z każdej strony. Co rusz słyszę, że to właśnie tak należy żyć. Jednocześnie większość z nas spędza stosunkowo mało czasu w teraźniejszości. Żyjemy głównie wspomnieniami. Opowiadamy gdzie byliśmy, co widzieliśmy, kogo spotkaliśmy. Nieustannie planujemy, wyobrażamy sobie co będziemy robić za rok, dwa lata lub dziesięć. Ja sam żyję na autopilocie. Wykonuję codzienne czynności bez większego zastanowienia. Kroję chleb, wstawiam kawę a myślami jestem gdzieś indziej. Chciałbym, by mi padła bateria lub żeby ktoś życzliwy wyciągnął wtyczkę z moich trójwymiarowych okularów. Live here and now! A new mantra that attacks me from everywhere. Every now and then I hear that this is how we should live. At the same time most of us spend relatively little time in the present. We live on memories. Share with each other where we've been, what we've seen and who we've met. We are constantly planning our future. Imagine what we will do in a year, two years or ten years. I seem to live on autopilot now. I perform my daily activities without much thought. I cut the bread, prepare coffee but my mind is somewhere else. I wish my battery went dead or somebody friendly would pull the plug out of my three-dimensional glasses. 

  Shirt - H&M / Trousers - H&M

środa, 21 listopada 2018

O CZARNYM PIĄTKU SŁÓW KILKA.

NEW Czarny piątek coraz bliżej! Mam wrażenie, że dobór kolorystyczny nie jest tu przypadkiem. Bo czerń to żałoba. Idealny dzień, na chwilę zadumy i refleksji nad rzeczami niechcianymi.  Uczczę minutą ciszy wszystkie te ubrania, które z półki „na co dzień” spadły na półkę „po domu”. Jest tam już naprawdę tłoczno. Nie wiem skąd w nas taka potrzeba chomikowania. Mówię w nas, bo wierzę w skrytości mojego małego serduszka, że takich osób, jak ja, jest więcej. Black Friday is getting closer! Color selection is not accidental here because black is often associated with mourning. It will be the perfect day to reflect on unwanted things. I'll commemorate  all those clothes that have fallen from the shelf "outdoor" onto the shelf "indoor" with a minute of silence. It's already crowded there. I don't know where does it come from that we like to accumulate thinks. I say we as deep in my heart, I believe that there are plenty of people just like me.   

czwartek, 15 listopada 2018

ILE CZASU MI JESZCZE ZOSTAŁO?

NEW Linia życie przeciętnego, zdrowego człowieka wydaje się nader długa. Dziesiątki lat na ziemskim padole powinny wystarczyć, aby przeżyć to, co warto przeżyć i doświadczyć  tego, co warto doświadczyć. Mamy blisko 30 tysięcy dni, aby poznać wielu wartościowych ludzi, zobaczyć siedem nowych cudów świata i wpaść w sidła miłości. The life line of the average, healthy  person seems to be very long. Dozens of years on this planet should be enough to experience what is worth to be experienced. We have nearly 30.000 days to meet valuable people, see the new seven wonders of the world and to fall in love.  

poniedziałek, 5 listopada 2018

NA NOWO! OD NOWA ! NA NOWYM!

NEW Każda przeprowadzka jest dla mnie jak obóz treningowy. Przy ostatniej schudłem dwa kilo. Okazuje się, że codzienne dźwiganie mebli, ubrań i bibelotów może mieć zbawienny wpływ na moją kondycję. O ile krzyż trochę narzeka, to korzyści zdają się zagłuszać ból mięśni i stawów. Wszystko na nowym jest lepsze. No i nie trzeba czekać z "kolejnym etapem" do sylwestra. Ja swój zaczynam już dziś. Each relocation is for me like a training camp. Last time I lost two kilos. It turns out that daily lifting of furniture, clothes and trinkets can have a salutary effect on my condition. While I can complain about the back a little, the benefits seem to drown out the muscle and joint paint. Everything about the new flat is better. And you don't have to wait with the "new chapter" till New Year's Eve. I'm starting today. 

Zobacz również

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...