czwartek, 6 września 2018

MIŁOŚĆ I UTRZYMANKI

NEW Z uczuciami jest jak z pieniędzmi, źle ulokowane tracą na wartości. W ten sposób, codziennie ubożeją setki tysięcy ludzi. Inwestują w uczucia, które nie będą nigdy odwzajemnione. Co jak co, ale najbardziej to mi szkoda emocjonalnych bankrutów. Tych, którzy stracili nadzieję i wiarę w miłość. Ci wypaleni żebracy wypatrują uwagi przechodniów. Wyciągają ręce do pierwszej lepszej osoby, która wykaże choć cień zainteresowania. Proszą co łaska i dostają co łaska, tylko tyle, ile ktoś jest skłonny im podarować. Dobrze ulokowane uczucia procentują, przynoszą zysk współmierny do wkładu własnego. W myśl zasady fifty-fifty, każda ze stron jest zobowiązana płacić po równo. Szkoda czasu na utrzymanki i ryzykowne inwestycje.With feelings is like with money, wrongly invested lose its value. In this way hundreds of thousands of people grow poor every day. They invest in emotions that will never be reciprocated. I feel really sorry for those emotional bankrupts. Those who have lost hope and faith in love. This beggars look for attention of passers-by. They reach out their hands to the first person that is attracted. Asking for alms they receive only as much as one is willing to give. Well invested feelings pay off. In the name of the fifty-fifty rule, each side is required to pay equally. There is no use in wasting time on gigolos and risky investments. 

poniedziałek, 3 września 2018

ZBRODNIA NIEDOSKONAŁA

NEW Nie jest tajemnicą, że zbrodnia od zawsze mnie fascynowała. Uwielbiam zatapiać się w emocjonujących opisach morderstw sprzed lat. Nie znaczy to, że jestem psychopatą, który na podstawie przeczytanych historii, konstruuje w domowym zaciszu plan zbrodni doskonałej. Jestem wręcz śmiertelnie przerażony tym, co spotyka te często Bogu ducha winne ofiary. Ale ja w tych momentach jestem bezpieczny, pod grubym kocem, z ciepłą kawą i pewnością, że zamknąłem dom na cztery spusty. It's no secret that the crime has always fascinated me. I love to sink into exciting descriptions of murders from the past. This does not mean that I am a psychopath who constructs a perfect plan of the crime basing on the stories he has read at home. I am sometimes scared to death by what happens to this poor victims. But at those moments I am safe under a thigh blanked, with hot coffee and sure that my house is locked. 

Zobacz również

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...