piątek, 17 marca 2017

Czy Jesteś Panem Świata?

Nie od dziś wiadomo, że świat jest daleki od ideału. Mówi się, że jest niesprawiedliwy, okrutny i zły. Jednak żyjąc, każdy z nas, tworzy swój własny, autonomiczny świat. Możemy nad nim swobodnie panować i kształtować wedle własnych potrzeb i przekonań. It is known that the world is far from being perfect. It is said that it is unjust, cruel and pretty bad. However, by living you create your own autonomous world. You can shape it according to your own needs and beliefs. 

piątek, 10 marca 2017

Każdy Z Nas Jest Książką.

Każdy z nas jest książką, która chce być przeczytana. Pragniemy szczerego zainteresowania własną historią. To dlatego robimy wszystko, aby nasza okładka przyciągała wzrok. Sami również oceniamy ludzi po okładkach. Klasyfikujemy na tych interesujących oraz na takich, którzy są niewarci naszej uwagi.Each of us is a book that wants to be read. We want a true interest in our story. That is why we do whatever it takes to make our cover attractive. We also judge a person by its cover. We classify people for those worth of our interest and  those who are unworthy of our attention. 

Zobacz również

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...