czwartek, 30 lipca 2015

One way no another.

Śmierć Jana Kulczyka przypomina nam, że wszyscy zmierzamy w jednym kierunku. Nie ma takiej mocy, która by zmieniła cel naszej drogi. Są środki, aby wydłużyć podróż, ale koniec jest zawsze ten sam. Jedni pokornie spacerują, inni jadą bez trzymanki. Mówi się, że powinniśmy żyć tak, aby niczego nie żałować. Przecież po śmierci nie mamy szansy już żałować, Chwila i nas nie ma. Jan Kulczyk's death reminds us that we all go in one direction. There is no power that could change our destination. There are ways to make our journey last longer but the end is always the same. There are those who just walk slowly and those who have roller-coaster ride. We should live our lives with no regrets they say but after death there's no chance for regrets. In the nick of tie we are lost in forever.

wtorek, 21 lipca 2015

Try To Try On - 1 #Bershka

Nie lubię przymierzać ubrań. Sieciówki znają się na mnożeniu trudności. Autorski cykl "Try To Try On" (Spróbuj Przymierzyć) traktuje o przymierzalniach. Na pierwszy ogień wybrałem sklep, który skutecznie zniechęca mnie do kupienia czegokolwiek:   
#Bershka
I don't like trying on clothes. Many stores do their best to make it even harder. "Try To Try On" will deal with the changing rooms. I will start with the store which is pretty good at  convincing me that I don't want to buy anything: 

#Bershka

czwartek, 16 lipca 2015

Top 102 Complaints about Louis Vuitton

NEW Każdy, kto kocha modę, po cichu marzy, aby posiadać w swojej kolekcji przynajmniej jedną oryginalną rzecz. Przedmiot, którego nie trzeba nikomu przedstawiać. Jednych na to stać, inni odmawiają sobie jedzenia, by tylko uzbierać na  wymarzony produkt. Co się dzieje, gdy wreszcie możemy zabrać do domu nasz "Święty Graal"? Często jesteśmy... rozczarowani. Anyone who loves fashion secretly dreams about having at least one oryiginal item. An item that doesn't need any introduction. There are those who can afford it and those who will refuse to eat in order to collect money for a desired product.  What happens when we can finally bring home our "Holy grail"? We are very often...  disappointed.

czwartek, 9 lipca 2015

Six-Word Stories

NEW Ile znacie osób, które mówią dużo, ale bez sensu? Można je poznać po tym, że treść ich wypowiedzi jest odwrotnie proporcjonalna do ilości wypowiadanych słów. Przypomina mi to trochę spuszczanie wody w toalecie. Woda po prostu spływa i mało kogo obchodzi co z nią się dalej dzieje. Lanie wody nie jest przecież interesujące. Sam taki byłem.  A gdybym wam powiedział, że można opowiedzieć milion historii za pomocą sześciu słów? We all know somebody who talks a lot but with little sense. Those people can be identified by the fact that the value of what they are saying is inversely proportional to the amount of spoken words. It reminds me a bit of flushing the toilet. The water simply flows and who cares where it goes. Bloviation is not so interesting. I remember times when I was doing the same. What if I tell you that you can tell a million stories with six words?

sobota, 4 lipca 2015

Save up for, not on holidays

NEW Lepiej oszczędzać na wakacje niż na wakacjach. Co z tego, że uda Ci się wyjechać  gdzieś za grosze, skoro przyjdzie Ci się męczyć w nieciekawym hostelu i dzielić z kimś łazienkę? Może i będziesz w najpiękniejszym mieście świata, ale czy brudna pościel, lub jej brak, będzie równie pięknym obrazkiem?  
It's better to save up money for, than on holidays. What's the point of saving some money If you'll end up in a dirty hostel with a shared bathroom room? You may be visiting the most beautiful place in the world but dirty sheets or, in the worst case, lack of sheets won't be so beautiful.  

środa, 1 lipca 2015

I'm an ant, am I?

Chcę przenosić góry, ale jestem mrówką. Nie mam sił by je poruszyć. Nigdy do nich nawet nie dotrę, bo dla mrówki mila jest przecież całym światem. Można mnie zdeptać - powtarzali.
     Próbowali mnie zdeptać, ale ratowały mnie wolne przestrzenie w ich zdartych podeszwach. Przemierzałem tysiące mil na sznurowadłach życzliwych mi ludzi. Widziałem góry i zrozumiałem, że nie chcę wcale ich przenosić. Dowiedziałem się, że nie jestem mrówką, to inne mrówki chciały bym był jak one. Bały się, że je zjem. A Ty? Jesteś mrówką? 
I want to move mountains but I'm an ant. I'm not strong enough. There's no chance to get to them as a mile is the whole world for an ant. I was told that I can be trampled easily.
     So, they tried to trample me but I hid between the holes in their soles. I was traveling miles on kind people's shoelaces. I saw mountains and I realized that I don't want to move them. I learnt that I'm not an ant, other ants wanted me to think so as they were afraid that I would eat them. What about you? Are you an ant?

Zobacz również

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...