piątek, 20 kwietnia 2018

Kiedy słucham duchów przeszłości.

Siedziałem wczoraj cały wieczór przed komputerem i słuchałem starych piosenek na youtube. To take surrealistyczne uczucie, kiedy wracam myślami do momentu, gdy usłyszałem je po raz pierwszy. Zamykam oczy i jestem 170km od Poznania, na Włocławskim osiedlu. Yesterday I was listening to old songs on youtube all evening. It' s always such a surreal feeling when I go back to the moment I heard them for the first time. I just close my eyes and I'm suddenly 170 km away from Poznań, in Włocławek my hometown. 

czwartek, 5 kwietnia 2018

Czy chcesz być szczęśliwy?

Szczęście to niewątpliwie stan psychicznego dobrobytu, bo ten materialny nie da nam nic, poza zagraconym mieszkaniem. Szczęście to Ty i Twoja postawa, indywidualna interpretacja rzeczywistości. Często wierzymy, że dopiero po osiągnięciu jakiegoś celu będziemy wreszcie zadowoleni z życia. To bujda, bo ta pogoń za króliczkiem nigdy się nie skończy. Im szybciej to zrozumiesz, tym prędzej zaczniesz odczuwać radość. Przeżywaj ją już dziś, nie wtedy, kiedy dostaniesz podwyżkę, kupisz mieszkanie, drogi telefon lub doczekasz się 100.000 followers-ów na Instagramie.  Ja się wciąż staram...bo nadal mam poczucie, że czegoś mi brak. Without doubt, happiness is a state of mental well-being, material one will give us nothing but clattered flat. Happiness is in you and your attitude. It's your individual interpretation of reality. We often believe that after achieving a goal, we will be finally satisfied with life. It's nonsense as you may forever chase the rabbit . The sooner you understand it, the sooner you will begin to fell joy. Experience it today, not when you'll get a raise, buy a flat or gain 100.000 followers on Instagram. I'm still trying... as I have a feeling that my life is missing something. 


Zobacz również

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...