piątek, 17 marca 2017

Czy Jesteś Panem Świata?

Nie od dziś wiadomo, że świat jest daleki od ideału. Mówi się, że jest niesprawiedliwy, okrutny i zły. Jednak żyjąc, każdy z nas, tworzy swój własny, autonomiczny świat. Możemy nad nim swobodnie panować i kształtować wedle własnych potrzeb i przekonań. It is known that the world is far from being perfect. It is said that it is unjust, cruel and pretty bad. However, by living you create your own autonomous world. You can shape it according to your own needs and beliefs. 

piątek, 10 marca 2017

Każdy Z Nas Jest Książką.

Każdy z nas jest książką, która chce być przeczytana. Pragniemy szczerego zainteresowania własną historią. To dlatego robimy wszystko, aby nasza okładka przyciągała wzrok. Sami również oceniamy ludzi po okładkach. Klasyfikujemy na tych interesujących, oraz na takich, którzy są niewarci naszej uwagi.Each of us is a book that wants to be read. We want a true interest in our story. That is why we do whatever it takes to make our cover attractive. We also judge a person by its cover. We classify people for those worth of our interest and  those who are unworthy of our attention. 

poniedziałek, 20 lutego 2017

Dlaczego Czujesz Się Gorszy?

Nikt nie rodzi się pewny siebie. Mówi się, że niektórzy wyssali to z mlekiem matki, ale prawda jest taka, że sami uczymy się (lub też nie) być przebojowi. Wszystko w Twoich rękach - jak głosi popularny frazes. Każdy zdrowy człowiek jest taki sam, ma tyle samo rąk, nóg i głowę w której wszystko się zaczyna lub kończy. A jak jest z Tobą? Czy czujesz się czasem gorszy?No one is born confident. It is said that some take it with their mother's milk but the truth is that we learn (or not) to be assertive. All in your hands- as a popular quote states. Each and every healthy person is he same. We have the same number of legs, arms and a head in which it all begins or ends. What about you? Do you feel worse sometimes? 
Bomber Jacket - ZARA / T-Shirt - House / Trousers - H&M

sobota, 18 lutego 2017

Valentino - Spring 2017 Couture

Mówi się, że kolekcje haute couture powstają, by dać kobietom powód do marzeń. I rzeczywiście, 98% dzierlatek może sobie jedynie pofantazjować o posiadaniu takowej kreacji. Nowa wizja Pierpaolo Piccioli zabiera nas w podróż w czasie, do greckich legend i mitów.It's said that haute couture is made to give women something to dream of. It's so true as 98% of customers can only dream about a dress from such shows. A new vision of Pierpaolo Piccioli takes us on a journey in time to the Greek legends and myths. 
source:vogue.com

Zobacz również

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...