sobota, 10 marca 2018

Emotki, kotki i kropki.

Kiedyś mieliśmy hieroglify i piktogramy. Te fikuśne obrazki przekazywały nasze myśli, pragnienia i obawy. Zapisywaliśmy nimi całe historie, opowiadały o życiu, wierze i  otaczającym nas świecie. Dziś wracamy do korzeni, Iks de, dwukropek i pe, już nie potrzeba całych słów, aby opisać nasze uczucia, Obrazy i znaki stały się językiem internetu. We used to have hieroglyphs and pictographs. These fancy pictures conveyed our thoughts, desires and fears.  They tell stories of our lives, faiths and the world around us. Today we are back on the track. eks d, colon and p. We don't need words anymore to describe our feelings. The picture has become the language of the Internet. 

niedziela, 25 lutego 2018

Pracuję nad kolejnym filmem... hurra!

Odkąd pamiętam zawsze chciałem tworzyć filmy. Składałem w głowie różne historie, pisałem dialogi i zawsze grałem główną rolę. Niestety nigdy nie miałem kamery, a telefon w tamtych czasach umożliwiał zarejestrowanie jedynie 30 sekund filmu i to w bardzo słabej jakości. Dziś mam narzędzia i środki, aby opowiedzieć każdą historię, ale jakoś tak chyba trochę mniej wyobraźni... no i odwagi. 
Since I remember I always wanted to make movies. I was creating various stories, writing dialogues and always played the leading role in my head. Unfortunately I did not have any camera and my phone at that time was able to record only 30 seconds of a bad quality movie. Today I have means and tools to tell any story but somehow a little less imagination and well....less courage. 

środa, 10 stycznia 2018

Mój (nie) idealny poranek.

Każdy poranek to dla mnie wyzwanie, bo jak tu się budzić z uśmiechem na ustach, gdy Twój zegar biologiczny mówi, że to jeszcze nie pora wstać, a dźwięk budzika nasuwa Ci na myśl same niecenzuralne słowa? Ten niefortunny splot wydarzeń staje się jeszcze bardziej żałosny w konfrontacji z idealnymi morning routines blogerów z całego świata. Moja poranna rutyna jest chyba trochę mniej perfekcyjna. 
Every morning is a challenge for me because how to get up when your biological clock says that it's certainly not your time to get up and the sound of an alarm clock forces you to say only uncensored worlds? This unfortunate combination of events becomes even more pathetic when confronted with all this perfect morning routines that can be found all over the internet. My morning routine is probably a little less perfect.

sobota, 6 stycznia 2018

Czy stać mnie jeszcze na marzenia?

Podobno "marzyć trzeba umieć" a prawdziwe marzenia to te, które my sami musimy zrealizować. Bo przecież każdy marzy o bogactwie, sławie, ale mało kto robi coś, aby to osiągnąć. Jest nam dobrze tak jak jest, a przynajmniej znośnie. No i zawsze może być gorzej, prawda? It is said that "you have to know how to dream" and real dreams are those that you have to work for. After all everybody dreams about wealth, fame and yet only few of us do something to achieve it. We get used to the current situation as long as it's bearable. It can always be worse, right? 

Zobacz również

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...