środa, 11 października 2017

Jak Mebel z IKEA

Czasem czuję się jak mebel z IKEA, ale nie taki nowy, spakowany i gotowy do złożenia. Jestem jednym z tych, które stoją w wydzielonej strefie produktów przecenionych. Już złożony, ale niekompletny, obity, przez co mniej wartościowy. Ruch tu jest co prawda spory, ale to tyko pozory. Nikt nie potrzebuje wybrakowanych mebli... a ja tak usilnie szukam domu. Sometimes I feel like a piece of furniture from IKEA but not a new one, packed and ready to be assembled. I'm one of those that stand in a separate area of discounted products. Already assembled but incomplete, scratched which makes me less valuable. The place itself is crowded but it's just a sham. Nobody needs broken furniture... and I'm so desperately looking for a home.  

czwartek, 21 września 2017

Dlaczego Jutro Nie Będzie Lepsze?

Za rok będziesz mieć lepiej płatną pracę, za pięć lat już na pewno wyjdziesz za mąż, poczekaj tylko aż skończysz szkołę, wtedy odżyjesz, byle do emerytury. Kiedyś będziesz szczęśliwy. I tak żyjesz jutrem, ślepy na to, że możesz być zadowolony z życia już dziś, teraz, właśnie tu a nie na Bahamach. In a year time you'll have a better paid job, in five years you will surely get married, just wait until you finish school, you'll finally live your life. One day you'll be happy. So you live tomorrow unaware that you can be happy today, right here and now not on the Bahamas.  

środa, 23 sierpnia 2017

Czym Jest Samotność?

Każda historia ma swój początek. Ta zaczęła się bardzo dawno temu w mojej głowie. Musiała jednak dojrzeć, dobrze się osadzić i dziś powoli zakwita. Zaczynam przygodę z YouTubem. Jest to otwarte zaproszenie do mojej głowy. Nie każdy to zrozumie, nie wszystkim się spodoba, ale cóż... nie jestem zupą pomidorową. Every story has its beginning. This one started a long time ago in my head. It must have grown and settle down in my brain. I have started my romance with YouTube. It's an open invitation into my head. Not everyone will understand it or like it but well... I'm not a tomato soup. 

poniedziałek, 7 sierpnia 2017

Czasem Trzeba Pożyć Bez Sensu.

Jan Twardowski pisał, że piekło to życie bez sensu. Od pewnego czasu smażę się w tej codzienności. Potrafię bez skrępowania żyć życiem fikcyjnych postaci. Jestem jednym z przyjaciół  z Nowego Jorku, spłukaną dziewczyną lub walczę o żelazny tron. Mam wrażenie, że czas płynie obok mnie, bez mojego udziału, bez zgody, za szybko. Ja go nie przeżywam. Jan Twardowski wrote that hell is a meaningless life. I feel like I am burning everyday. I can easily live the life of fictional characters. I'm one of the friends from New York, a broken girls or I  fight for an Iron Throne. I have a feeling that the time is flowing next to me without my permission  and I'm not even involved. Way to fast I just don't live it. 

Zobacz również

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...