piątek, 20 kwietnia 2018

Kiedy słucham duchów przeszłości.

Siedziałem wczoraj cały wieczór przed komputerem i słuchałem starych piosenek na youtube. To take surrealistyczne uczucie, kiedy wracam myślami do momentu, gdy usłyszałem je po raz pierwszy. Zamykam oczy i jestem 170km od Poznania, na Włocławskim osiedlu. Yesterday I was listening to old songs on youtube all evening. It' s always such a surreal feeling when I go back to the moment I heard them for the first time. I just close my eyes and I'm suddenly 170 km away from Poznań, in Włocławek my hometown. 

czwartek, 5 kwietnia 2018

Czy chcesz być szczęśliwy?

Szczęście to niewątpliwie stan psychicznego dobrobytu, bo ten materialny nie da nam nic, poza zagraconym mieszkaniem. Szczęście to Ty i Twoja postawa, indywidualna interpretacja rzeczywistości. Często wierzymy, że dopiero po osiągnięciu jakiegoś celu będziemy wreszcie zadowoleni z życia. To bujda, bo ta pogoń za króliczkiem nigdy się nie skończy. Im szybciej to zrozumiesz, tym prędzej zaczniesz odczuwać radość. Przeżywaj ją już dziś, nie wtedy, kiedy dostaniesz podwyżkę, kupisz mieszkanie, drogi telefon lub doczekasz się 100.000 followers-ów na Instagramie.  Ja się wciąż staram...bo nadal mam poczucie, że czegoś mi brak. Without doubt, happiness is a state of mental well-being, material one will give us nothing but clattered flat. Happiness is in you and your attitude. It's your individual interpretation of reality. We often believe that after achieving a goal, we will be finally satisfied with life. It's nonsense as you may forever chase the rabbit . The sooner you understand it, the sooner you will begin to fell joy. Experience it today, not when you'll get a raise, buy a flat or gain 100.000 followers on Instagram. I'm still trying... as I have a feeling that my life is missing something. 


sobota, 10 marca 2018

Emotki, kotki i kropki.

Kiedyś mieliśmy hieroglify i piktogramy. Te fikuśne obrazki przekazywały nasze myśli, pragnienia i obawy. Zapisywaliśmy nimi całe historie, opowiadały o życiu, wierze i  otaczającym nas świecie. Dziś wracamy do korzeni, Iks de, dwukropek i pe, już nie potrzeba całych słów, aby opisać nasze uczucia, Obrazy i znaki stały się językiem internetu. We used to have hieroglyphs and pictographs. These fancy pictures conveyed our thoughts, desires and fears.  They tell stories of our lives, faiths and the world around us. Today we are back on the track. eks d, colon and p. We don't need words anymore to describe our feelings. The picture has become the language of the Internet. 

niedziela, 25 lutego 2018

Pracuję nad kolejnym filmem... hurra!

Odkąd pamiętam zawsze chciałem tworzyć filmy. Składałem w głowie różne historie, pisałem dialogi i zawsze grałem główną rolę. Niestety nigdy nie miałem kamery, a telefon w tamtych czasach umożliwiał zarejestrowanie jedynie 30 sekund filmu i to w bardzo słabej jakości. Dziś mam narzędzia i środki, aby opowiedzieć każdą historię, ale jakoś tak chyba trochę mniej wyobraźni... no i odwagi. 
Since I remember I always wanted to make movies. I was creating various stories, writing dialogues and always played the leading role in my head. Unfortunately I did not have any camera and my phone at that time was able to record only 30 seconds of a bad quality movie. Today I have means and tools to tell any story but somehow a little less imagination and well....less courage. 

Zobacz również

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...