niedziela, 29 października 2017

Dla Tych, Którzy Nie Mają Weny Na Bloga.

Każdy, kto prowadzi bloga (lub po prostu wstawia zdjęcia i opisuje w co jest ubrany) od czasu do czasu cierpi na tak zwany brak weny. Są tacy, którzy czekają na ten odpowiedni dzień, kiedy już będą w nastroju do stworzenia czegoś naprawdę dobrego. Prawda jest taka, że te idealne warunki zdarzają się bardzo rzadko (albo wcale), a słowo "później" okazuje się być synonimem słowa "nigdy". Anyone who writes a blog (or just posts pictures with a short description of an outfit) suffers from the so-called lack of inspiration from time to time. There are those who just wait for the right day when they will be in a perfect mood to create something really good but the truth is that these ideal conditions are very rare and the word "later" turns out to be synonyms with the word "never".

środa, 11 października 2017

Jak Mebel z IKEA

Czasem czuję się jak mebel z IKEA, ale nie taki nowy, spakowany i gotowy do złożenia. Jestem jednym z tych, które stoją w wydzielonej strefie produktów przecenionych. Już złożony, ale niekompletny, obity, przez co mniej wartościowy. Ruch tu jest co prawda spory, ale to tyko pozory. Nikt nie potrzebuje wybrakowanych mebli... a ja tak usilnie szukam domu. Sometimes I feel like a piece of furniture from IKEA but not a new one, packed and ready to be assembled. I'm one of those that stand in a separate area of discounted products. Already assembled but incomplete, scratched which makes me less valuable. The place itself is crowded but it's just a sham. Nobody needs broken furniture... and I'm so desperately looking for a home.  

czwartek, 21 września 2017

Dlaczego Jutro Nie Będzie Lepsze?

Za rok będziesz mieć lepiej płatną pracę, za pięć lat już na pewno wyjdziesz za mąż, poczekaj tylko aż skończysz szkołę, wtedy odżyjesz, byle do emerytury. Kiedyś będziesz szczęśliwy. I tak żyjesz jutrem, ślepy na to, że możesz być zadowolony z życia już dziś, teraz, właśnie tu a nie na Bahamach. In a year time you'll have a better paid job, in five years you will surely get married, just wait until you finish school, you'll finally live your life. One day you'll be happy. So you live tomorrow unaware that you can be happy today, right here and now not on the Bahamas.  

środa, 23 sierpnia 2017

Czym Jest Samotność?

Każda historia ma swój początek. Ta zaczęła się bardzo dawno temu w mojej głowie. Musiała jednak dojrzeć, dobrze się osadzić i dziś powoli zakwita. Zaczynam przygodę z YouTubem. Jest to otwarte zaproszenie do mojej głowy. Nie każdy to zrozumie, nie wszystkim się spodoba, ale cóż... nie jestem zupą pomidorową. Every story has its beginning. This one started a long time ago in my head. It must have grown and settle down in my brain. I have started my romance with YouTube. It's an open invitation into my head. Not everyone will understand it or like it but well... I'm not a tomato soup. 

Zobacz również

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...