środa, 10 stycznia 2018

Mój (nie) idealny poranek.

Każdy poranek to dla mnie wyzwanie, bo jak tu się budzić z uśmiechem na ustach, gdy Twój zegar biologiczny mówi, że to jeszcze nie pora wstać, a dźwięk budzika nasuwa Ci na myśl same niecenzuralne słowa? Ten niefortunny splot wydarzeń staje się jeszcze bardziej żałosny w konfrontacji z idealnymi morning routines blogerów z całego świata. Moja poranna rutyna jest chyba trochę mniej perfekcyjna. 
Every morning is a challenge for me because how to get up when your biological clock says that it's certainly not your time to get up and the sound of an alarm clock forces you to say only uncensored worlds? This unfortunate combination of events becomes even more pathetic when confronted with all this perfect morning routines that can be found all over the internet. My morning routine is probably a little less perfect.

sobota, 6 stycznia 2018

Czy stać mnie jeszcze na marzenia?

Podobno "marzyć trzeba umieć" a prawdziwe marzenia to te, które my sami musimy zrealizować. Bo przecież każdy marzy o bogactwie, sławie, ale mało kto robi coś, aby to osiągnąć. Jest nam dobrze tak jak jest, a przynajmniej znośnie. No i zawsze może być gorzej, prawda? It is said that "you have to know how to dream" and real dreams are those that you have to work for. After all everybody dreams about wealth, fame and yet only few of us do something to achieve it. We get used to the current situation as long as it's bearable. It can always be worse, right? 

niedziela, 29 października 2017

Dla Tych, Którzy Nie Mają Weny Na Bloga.

Każdy, kto prowadzi bloga (lub po prostu wstawia zdjęcia i opisuje w co jest ubrany) od czasu do czasu cierpi na tak zwany brak weny. Są tacy, którzy czekają na ten odpowiedni dzień, kiedy już będą w nastroju do stworzenia czegoś naprawdę dobrego. Prawda jest taka, że te idealne warunki zdarzają się bardzo rzadko (albo wcale), a słowo "później" okazuje się być synonimem słowa "nigdy". Anyone who writes a blog (or just posts pictures with a short description of an outfit) suffers from the so-called lack of inspiration from time to time. There are those who just wait for the right day when they will be in a perfect mood to create something really good but the truth is that these ideal conditions are very rare and the word "later" turns out to be synonyms with the word "never".

środa, 11 października 2017

Jak Mebel z IKEA

Czasem czuję się jak mebel z IKEA, ale nie taki nowy, spakowany i gotowy do złożenia. Jestem jednym z tych, które stoją w wydzielonej strefie produktów przecenionych. Już złożony, ale niekompletny, obity, przez co mniej wartościowy. Ruch tu jest co prawda spory, ale to tyko pozory. Nikt nie potrzebuje wybrakowanych mebli... a ja tak usilnie szukam domu. Sometimes I feel like a piece of furniture from IKEA but not a new one, packed and ready to be assembled. I'm one of those that stand in a separate area of discounted products. Already assembled but incomplete, scratched which makes me less valuable. The place itself is crowded but it's just a sham. Nobody needs broken furniture... and I'm so desperately looking for a home.  

Zobacz również

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...